Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre: A weboldal böngészésével, regisztrációval, a weboldalon vagy más módon történő megrendeléssel, tanfolyamra vagy rendezvényre való jelentkezéssel, szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

TARTALOM

1.          A dokumentum hatálya.

2.          A Szolgáltató adatai:

Ügyfélszolgálat:

3.          Regisztráció (jelentkezések, feliratkozások)

4.          Árak, fizetési feltételek

5.          Jelentkezési, lemondási feltételek:

5.1. Tanfolyamok, Képzési szintek

5.1.1.      I-es képzési szint: alapképzések

5.1.2.     II.-es képzési szint: továbbképzések

5.2.Jelentkezés lemondása.

5.2.1. pont

5.2.2 pont

5.2.3. pont

5.2.4. pont

5.2.5. pont

5.3. Átjelentkezési feltételek:

5.3.1. verzió:

5.3.2. verzió:

5.3.3. feltétel

Fotók és videófelvételek

Panaszkezelés

A dokumentum hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjed a Gerincszervíz Kft. és a Spinal Solutions Bt. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://benegerincakademia.hu weboldalra, (a továbbiakban: Weboldal) domain nevek összes aloldalára és az összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira.

Az ÁSZF az említett oldalakra látogató valamennyi felhasználóra (a továbbiakban: „Megrendelő”) a weboldal használatára vonatkozóan irányadó szabályokat, tartalmaz.

Magában foglalja a weboldalon keresztül elérhető oktatási célú kurzusra, tanfolyamra és továbbképzésre, előadásra történő online és egyéb módon történő jelentkezést.„Szolgáltatás”) vonatkozó felhasználó jogokat és kötelezettségeket.

A Weboldalra látogatással, illetve a Szolgáltatásra történő jelentkezéssel a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Szolgáltatásra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2019. március 01- től visszavonásig.

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: A Gerincszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13 09 196779

A szolgáltató székhelye: 2000 Szentendre Radnóti u. 17/b.

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@benegerincakademia.hu

Ügyvezető: Bene Máté Zoltán

Számlatulajdonos: Gerincszerviz Kft.

Számlavezető bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11713177-20001560

Nemzetközi (IBAN)bankszámlaszám:HU03117131772000156000000000

BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB

A szolgáltató adószáma: 23172096-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Telefonszáma: 20 387 3874

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126759/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: support@tarhely.eu Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Kivételt képeznek a Mozgásneuró online workshop és az esetleges további online workshopok jelentkezői,
érdeklődői, akik részvétel esetén az online workshopokat tartó Spinal Solutions Bt.-vel állnak szerződésben.
A Spinal Solutions Bt. – továbbiakban az oldalon elérhető Mozgásneuró online ws. résztvevői számára „szolgáltató”
adatai:

Ügyvezető: Bene Máté Zoltán

Számlatulajdonos: Spinal Solutions Bt.

Számlavezető bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11713012-21337024

A szolgáltató adószáma: 25777934-1-13

A szolgáltató cégjegyzékszám: 13 06 070867

BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Ügyfélszolgálat:

E- mail: info@porckorong.hu

Regisztráció (jelentkezések, feliratkozások)

A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

Amennyiben a Megrendelő hibás adatokkal küldte el jelentkezését, vagy megrendelését a Szolgáltató elérhetőségén: e-mailben jelezheti.

A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő azonosítására, valamint a számla kiállítása, ill. hírlevél küldése céljából kezeli a szolgáltató.

Az adatok pontosítását a Megrendelő e- mailen kérheti a Szolgáltatótól.

A Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott e- mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Megrendelő feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje.

A Megrendelő ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Árak, fizetési feltételek

A honlapon közzétett árak a végső fogyasztói árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Kivételt képeznek a Mozgásneuró online ws. résztvevői – ami  a Spinal Solutions Bt. kisadózó jellegéből adódóan
nem áfás szolgáltatás nyúljt.

A Megrendelő az aktuális feltételekkel és áron vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

Jelentkezéskor, illetve átjelentkezéskor az aktuálisan érvényben levő árakat kell figyelembe venni!

Lehetséges fizetési módok:

Banki átutalás (előre utalás)

Bankkártyás fizetés

Ajándékozás:

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Jelentkezési, lemondási feltételek:

Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kijelenti, hogy saját felelősségére vesz részt tanfolyamon vagy rendezvényen.

A Megrendelő a tanfolyam/rendezvény ideje alatt az általa okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik.

5.1. Tanfolyamok, Képzési szintek

5.1.1.   I-es képzési szint: alapképzések

 • A képzési szintbe való bekapcsolódás feltétele:
 • 16. életév betöltése
 • Nincs elvárt iskolai végzettség,
 • Nincs előzetesen elvárt szakmai végzettség
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 • Egyéb feltételek: a részvételi díj befizetése valamint a befizetést visszaigazoló e-mailbeérkezése a jelentkezőhöz
 • Az aktuálisan elérhető I. képzési szintben szereplő tanfolyamok a https://benegerincakademia.hu/kepzesek/ oldalon találhatóak.
 • I.-es képzési szint tanfolyama:
 • Gerinc és jóga alapképzés,
 • Gerinc és fitness alapképzés.
 • Mozgásneuró online workshop
 • Humánkineziológia online workshop

II.-es képzési szint: továbbképzések

 • A képzési szintbe való bekapcsolódás feltétele:
 • Legalább egy tanfolyam teljesítése az I.-es képzési szintben szereplő tanfolyamok közül
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 • Egyéb feltételek:
 • Az egyes továbbképzéseknél a szükséges előképzettség a képzés leírásában található!
 • a részvételi díj vagy első részlet befizetése
 • a befizetést visszaigazoló e-mail beérkezése a jelentkezőhöz
 • Az aktuálisan elérhető II. képzési szintben szereplő tanfolyamok a https://benegerincakademia.hu/kepzesek/ oldalon találhatóak.

5.2.Jelentkezés lemondása

5.2.1.pont

A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény napját megelőző 14. napig a jelentkezési szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben) visszamondani, és befizetését visszakérni. Ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja a (első részlet,előleg vagy a képzés) díjának 90%-át.A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 10%-t kezelési költségként számolja el a Szolgáltató.
/ megj.: a szolgáltató igen jó fej – joga ellenére a kezelési költséget lemondás esetén nem szokta felszámolni 🙂  /

Kapcsolódó szerződéspont:

Átjelentkezési feltételek: 1. verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve Árak, fizetési feltételek

5.2.2 pont

Amennyiben a Megrendelő az élő tanfolyamot/rendezvényt megelőző14. napon, vagy két héten belül mondja vissza a jelentkezési szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben), jogosult a befizetését visszakérni. Ekkor a Szolgáltató visszautalja (első részlet, előleg vagy a képzés) díjának 50%-át. A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 50%-t kezelési költségként számolja el, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott jelentkezésére tekintettel szervezi.

Kapcsolódó szerződéspont:

Átjelentkezési feltételek: 2.verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve   Árak, fizetési feltételek

5.2.3.pont

Amennyiben a Megrendelő az élő tanfolyamot/rendezvényt a tanfolyam megkezdése után hagyja félbe, a lemondott tanfolyamra befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség,az kiszámlázásra kerül a Megrendelő felé.

A Megrendelő a következő tanfolyamon folytathatja félbehagyott tanulmányait, az addig befizetett tandíj 50%-nak beszámításával. A befizetett tanfolyami díj 50%-a a következő azonos nevű tanfolyamra vihető át a fentiek függvényében, utána érvényét veszíti a lehetőség és a fennmaradó tandíj nem használható fel másra.

Átjelentkezési feltételek: 2.verzió:Árak, fizetési feltételek, Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.2.4.pont

A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a fentiektől eltérően döntsön egyes esetekben.

Amennyiben a képzés a Szolgáltatónak felróható ok miatt hiúsul meg, a Szolgáltató visszautalja a (első részlet, előleg vagy a képzés) díjának 90%-át. A Megrendelő által igénybe vett élő tanfolyam/rendezvény /szolgáltatás árának 10%-t kezelési költségként számolja el a Szolgáltató. Kapcsolódó szerződéspont:

Átjelentkezési feltételek: 1. verzió: és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel, illetve Árak, fizetési feltételek

5.2.5.pont

A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Elutasított jelentkezés esetén a Szolgáltató visszautalja a résztvevő befizetésének 100 %-t.

5.3.Átjelentkezési feltételek:

5.3.1.verzió:

Két héten kívüli időpontban történő átjelentkezés:

A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény előtti 14.napig a jelentkezését elektronikus, írásos formában (e-mailben) megváltoztatni és kérheti azt az azonos képzési szinten meghirdetett következő tanfolyamra áttenni.

Ekkor a befizetése 100%-ban, (előleg vagy a képzési díj) a soron következő tanfolyamra felhasználható.

Amennyiben az azonos képzési szinten meghirdetett időben legközelebbi tanfolyam időpontja sem felel meg a Megrendelőnek, a jelentkezési szándékát vissza kell vonni, és a Jelentkezés lemondása, 1.-es pont szerint kell eljárni.

Kapcsolódó szerződéspont: Árak, fizetési feltételek, és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.3.2.verzió:

A Megrendelő jogosult élő tanfolyam/rendezvény előtti 14. napon vagy két héten belül megváltoztatni jelentkezését elektronikus, írásos formában (e-mailben), és kérheti jelentkezését az azonos képzési szinten meghirdetett következő tanfolyamra áttenni.

Ekkor a Megrendelő a befizetés (első részlet, előleg vagy a képzési díj) díjának 50% át használhatja fel erre a képzésre, a Szolgáltató a befizetés 50%-t kezelési költségként számolja el, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott jelentkezésére tekintettel szervezi.

Kapcsolódó szerződéspont:Árak, fizetési feltételek, és Átjelentkezési feltételek 3. feltétel

5.3.3. feltétel

Átjelentkezéskor a befizetett tanfolyami díj kizárólag azonos képzési szinten levő, legközelebbi tanfolyamra vihető át.

A Megrendelőnek a tanfolyamról való lemondását követő két héten belül rendelkeznie kell az átjelentkezéséről és értesítenie arról az ügyfélszolgálatot, különben az általa befizetett díj nem használható fel később.

Ettől eltérő esetekben érvényét veszíti az átjelentkezés lehetősége és a fennmaradó tandíj nem használható fel másra, befizetett tanfolyami díj visszafizetésére a megfelelő pont lemondási feltételei érvényesek, mely szerint kiszámlázásra kerül a befizetés a Megrendelő felé.

Fotók és videófelvételek

Szolgáltató (Bene Gerincakadémia és megbízottjai) rendezvényein és tanfolyamain fotókat és videó felvételeket készíthet. A fotó és videó felvételeket Szolgáltató felhasználhatja és publikálhatja marketing-, üzletszerzési és egyéb célokból a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon, közösségi oldalakon, szellemi termékekben és nyomdai reklámanyagokban.

Az ÁSZF elfogadásával a rendezvények és tanfolyamok résztvevője a fenti feltételeket elfogadja, fotó vagy videó anyagokban való esetleges megjelenés esetén semmilyen jogi és anyagi követeléssel nem élhet, saját maga Szolgáltató külön engedélye nélkül Szolgáltató rendezvényein és tanfolyamain fotó- hang- és videófelvételeket nem készíthet vagy publikálhat.

 

Panaszkezelés

A Megrendelő a szolgáltatással vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül továbbíthatja.

>