Autodekompressziós terapeuta (ADT) képzés

porckorongsérv és degeneratív gerincbetegségek új mozgásterápiás módszere
(kizárólag gyógytornászok ill. orvosok részére) 

ADTlogo

A gerincről alkotott tudományos koncepció az elmúlt 20 évben alapjaiban változott. Rengeteg új ismeret, új eredmény áll rendelékezésünke - mégis a mozgásterápiás irányzatok viszont lassan 40 éve változatlanok... 

Ma már teljesen mást gondolunk a lordózisok szerepéről, az izmok együttműködéséről, a gerinc stabilitásának lényegéről, a képalkotó eljárások eredményeinek jelentőségéről a mozgásterápiában, de még a fájdalom lehetséges okairól is, mint húsz éve. Ennek ellenére a degeneratív gerincbetegségeket kezelő mozgásterápiás módszereink többsége vagy tapasztalati úton kialakult - ezért kevésbé tudományos alapokkal rendelkező- vagy egy a tudomány nem legnaprakészebb eredményeire épül. Ezért ideje egy nagyot lépnünk, és behozni azt a lemaradást, ami a gerinc ma jellemző mozgásterápiája, és a tudomány eredményei között húzódik.  

 • Régen azt gondoltuk, hogy a has és hátizmok ereje felelős az ágyéki gerinc stabilitásáért - ezért izmokat erősítettünk.
 • Azt is hittük, hogy a sérveseknél a kiboltosulás mérete és elhelyezkedése az, ami a tüneteket meghatározza - ezért a discusra fókuszáltunk.

Aztán kiderült, hogy a lényeg nem itt van…

 • Elindultunk az öszefüggésgek felismerése felé. 
 • Rájöttünk a lordózis a járásunk egyik legfontosabb motorja,
 • A gerinc stabilitáshoz pedig nem is annyira erős izmokra, hanem jól működő energiahatékonysági rendszerekre és helyes idegrendszeri mintákra van szükségünk.
 • Kiderült, hogy a képalkotó eljárásokon látható sérvek esetén közel nem mindig a sérv okozza a tünetet.
 • És a fájdalomtudomány eredményeiből ma már egyértelműen látjuk, hogy a páciens viselkedése, szokásai és elvárásai meghatározók.A baj az, hogy ezekkel a tényezőkkel ma kevés mozgásterápia foglalkozik. Pedig ha ezeket az eredményeket beépítjük a szakmai munkánkba, akkor a degenratív gerincbetegségek tüneteinek nagy része sokkal pontosabban lesz célozható.  

Az autodekompressziós terápia Bene Máté gyógytornász által összeállított mozgásterápiás gondolkodásmód,  mely a tudomány modern modelljeire építkezve ad egy lényeglátó megközelítést a degeneratív gerincbetegségek terápiájában.

A tanfolyam az autodekompressziós terápia teljes körű, algoritmikusan használható kezelési protokollját ad át gyógytornász kollégáknak és orovosoknak. ( a képzés más szakmák számára nem végezhető, mert a BGA elve, hogy mozgásterápiás tevékenység végzéséhez kizárólag a gyógytornász fizioterapeuta és az orvosi diploma ad kellő mélységű alaptudást. Számos megkeresés érkezik más szakmák részéről is, de sajnos ebben semmilyen körülmények között nem teszünk kivételt. ) 

A tanfolyamot elvégző kollégák a porckorong.hu brand tagjaivá válnak, belépnek az ADT csapatába, így a praxisuk a képzés után a porckorong.hu több, mintl 50.000 fős adatbázisán meghirdetésre kerül. A résztvevők rögtön a mélyvízbe - és a gyakorlati munka közepébe kerülnek - viszont minden problémát, kérdést, esetet megbeszélünk és támogatjuk egymás fejlődését.  


A képzés tematikája:


Elméleti napok: 

 • Anatómiai áttekintés: energiahatékonysági rendszerek, spinal engine, a talajreakciós erő és gravitáció energiafelhasználása.
 • a degeneratív ágyéki gerincbetegségek kialakulásának a folyamata,
 •  a discus hernia kialakulása, tünetei, tipikus szakmai hibák elkerülése
 •  a szegmentális instabilitás circulus vitiosusai
 • anamnézisfelvétel és funkcionális tesztek ismétlése, az itthon kevésbé ismert funkcionális tesztek gyakorlása. 
 • MRI felvételek elemzése, radiológai leletek információinak használata a gerinc mozgásterápiájában
 • a nyaki gerinc problémaköre, kialakulása, tünetei. 
 • Terápiás módszerek hibalehetőségei, a lehetséges tünetképzések okai, ezek elkerülése.

Gyakorlati napok: 

 • A precíz mozgásterápiás terv kialakítása: kulcs a zárba elv. 
 • Az autodekompressziós gyakorlatok elvi háttere
 • Az autodekompressziós gyakorlatok kivitelezése, oktatásmódszertana
 • Kommunikáció a beteggel - a psziché szerepe a gyógyulásban
 • Hibakorrekció
 • A nyaki dekompressziós háttér felépítése , fogaskerékelmélet.
 • Nyaki mozgásminták gyengéd korrekciója - hibaelemzés
 • Kommunikációs modellek: rapport, motiváció, a szomatizáló beteg felismerése és kezelése

Az ADT módszer fontos részét képzei a betegekkel való hatékony kommunikáció elsajátítása / fejlesztése. Aki volt már valóban kritikus egészségügyi helyzetben, az egész biztosan érezte, hogy egy kritikus helyzetben mennyire fontos szerepe van annak, hogy a terapeuták hogyan beszélnek vele, mit mondanak neki. Sajnos ez a terület nem épp a magyar egészségügy erőssége. A degeneratív gerincbetegekre jellemző, hogy mindenki mást mond nekik, mindenhol eltérő véleményekkel, és gyakran a jövőre nézve riasztó utalásokkal találkoznak. A tudomány nagyon sokat foglalkozott az ilyen helyzetben előkerülő kommunikáció gyógyulásban betöltött szerepével is. Erről bár kevés szó hangzik el az iskolában, de szerepe jelentős. A képzésen ehhez is kapnak a résztvevők egy modellt, melynek követése jelentősen könnyíti a betegek helyzetét és segíti a raport kialakulását.  


Hogy néz ki egy kezelés: 


Az ADT kezelés körülbelül 1,5 órán keresztül tart. Ennél rövidebb idő alatt jellemzően lehetetlen érdemi terápiás tervet készíteni, ehhez megfelelő minőségű információhoz jutni. 

 • A terápia a beteg céltudatos anmnézisfelvételével kezdődik, melynek pontos értelmezése a képzés anyagát képezi. 
 • Mivel a képalkotó eljárások eredményei néha nem a tünetek okát mutatják meg, ezért az előítéletek elkerülése érdekében bármilyen lelet alapos megtekintése és kielemzése csak az anamézisfelvétel után történik.  
 • Ezek értelmezése szintén a tanfolyam részét képezi. 
 • A terapeuta ezután funkcionális teszteket végez, majd a beteggel együtt kezelési tervet készít, megválaszolja annak a kérdéseit, tájékoztatja a betegsége okáról és a kezelési tervről. Ez a lépés alapvető fontosságú, hogy a beteg ne azt érezze, hogy "valami történik vele", hanem aktív részese, átlátója, konrollálója, résztvevője legyen a terápiának. 
 • Ezután kezdődik az információk alapján kiválasztott/ kkialakított gyakorlatok betanítása. Az autodekompressziós terápia  elsősorban a helyes mozgásminták optimalizálására törekszik, ezzel csökkentve a beteg tüneteit, mellékhatásként mozgatva a csigolyákat úgy, hogy a sérült discus is centralizálódhasson. 
 • Ennek érdekében az ADT nem számos, hanem kevés számú, inkább „kulcs a zárba” jellegű gyakorlat kiválasztására törekszik, melyeket a betegnek napi szinten otthon végezni kell. A kezelés a gyakorlatok rögzítésével, a beteg újabb kérdéseinek a megválaszolásával végződik.


Kiket várunk a képzésre:


 • Végzett gyógytornászokat, akik – a kezelés időigényesebb volta miatt - elsősorban magánpaxisban dolgoznak, vagy szeretnének degeneratív gerincbetegekkel foglalkozni, és ehhez keresnek egy erős alapot.
 • akik szeretik az új látásmódú, nagyon lényeglátó, célirányos dolgokat.
 • és elkötelezetten akarnak segíteni a gerincbeteg embereknek
 • akik hiányosságokat éreznek/látnak a ma megtanulható degeneratív gerincbetegeknek szóló kezelési módszerekben. 
 • aki a legújabb tudományos modellekre építve szeretne degeneratív gerincbetegekkel, porckorongsérvekkel dolgozni.

A képzés elvégzésének a lehetősége nem automatikus:

Egy erős szakmai közösséget alkotunk,  ahol a kollégák baráti légkörben folyamatosan támogatják egymást. Az ADT-k között jelenlévő, egymást támogató légkör megőrzése érdekében csak olyan területekre képzünk ki kollégákat, ahol még nincsen ADT. / mindenhová területre két kollégát várunk / Igy tudjuk elérni, hogy az ADT szakmai színvonala egyre erősebb legyen, a betegeinket kiemelkedően felkészült szakemberek kezeljék, és a kollégáinknak is megnyugtató megélhetést nyújtson az ADT rendszere. 

Akik belépnek az ADT csapatba, a porckorong.hu-n ismertetett küldetésünk részévé válnak.

Az új csapattagok használhatják a törvény által védett ADT logót és elnevezést, felkerülnek a közös weboldalra, élvezhetik a közös marketing előnyeit, és azonnal megjelennek a porckorong.hu jelenleg 50.000 fős, folyamatosan bővülő érdeklődői adatbázisán. 
ADT terapeuta képzés 1
>